children
   
 

 

 


Program og tema
på Cool Opera festivalen i 2007

Hvert år vil Cool Opera utarbeide sine program innenfor rammen av et gitt tema, også oppnevnt av Kunstnersikk Råd og uten noen form for politisk korrekte hensyn.

 

Tema for 2007 er ”The Three Sisters in Crime
and Other Greek Dramas”

  • “Oedipus Rex” - Opera-oratorie fra 1927 av Igor Stravisnky og Jean Cocteau presenteres i ny produksjon i industrihall i Stavanger.  Musikalsk ledelse: Alexander Joël, Regi: Siw Merethe Mikalsen, Scenografi og kostymer: Rolf Alme, Lys: Jesper Kongshaug.

  • ”The Three Sisters in Crime” – ”Antigone”, ”Elektra” og ”Medea” presenteres som en operatriologi og helaftens urpremiere på- og i området rundt Tou Scene.

  • ”Antigone” – Konsept: Trond Olav Reinholdsen, Komponist: Trond Olav Reinholdsen, Librettist: Sara Li Stensrud, Regi og kostymer: Snorre Hvamen, Video: Trond Olav Reinholdsen

  • ”Elektra” – Konsept: Phase-7 ved Sven Sören Beyer – Kompnister: Øyvind Brandsegg og Christian Steinhäuser, Regi: Sven Sören Beyer, Koreografi Lydia Klement, Software art: Frieder Weiss, Videokunst: Sven Sören Beyer.

  • ”Medea” – Konsept: Rolf Alme, Komponist: Bente Leiknes Thorsen, Regi, scenografi, kostymer og video: Rolf Alme, Lys: Jesper Kongshaug
  • To internasjonale gjesteforestillinger av ”Medea” presenteres i henholdsvis Sandnes  og Sola.

Øvrig program:

  • Cool Off – Et tilbud til alle operarelaterte prosjekt som ønsker å presentere egne arbeid under Cool Opera 2007.  Disse må selv finansiere sine presentasjoner men vil kunne gjøre bruk  Cool Operas administrasjon og benytte seg av Cool Operas gunstige avtaler.

  • Kino - Supplere antall produksjoner overfor publikum ved å vise nye filmatiserte musikkdramatiske verk ved kinoene i Sandnes og Stavanger

  • Fagkvelder - Organisere fagkvelder i relasjon til progressive operaproduksjoner / happenings, med presentasjoner og påfølgende diskusjoner / debatter.  I 2007 vil vi fokusere på bruk av tekst, den narrative og annen tekst, i scenekunst generelt.  Det vil også settes fokus på nødvendigheten og bruk av dramaturgi og dramaturger i utviklingen av nye verk og i fornyelsen av gamle verk.

Cool Opera 2007 finner sted i Stavanger, Sandnes og Sola mellom 4-14 oktober.  Eksakt dato og spillested kunngjøres 15 juni.  Med forbehold om full finansiering finner hele programmet sted i den gitte periode.

Litt info. om programmet:

I arbeidet med begge triologiene, ”The Three sisters in Crime” og tre ”Medea” produksjoner, vil det søkes å utforske hvor meget de tre verk etter hvert vil være i dialog med hverandre eller i kontrast til hverandre.  Denne søken vil finne sted både gjennom bruk av teksten, hvordan den mytologiske historie fortolkes, hvilke dramaturgiske grep som brukes både musikalsk og visuelt og i valg av tradisjonell - eller ny besetning.

Dette gjør vi blant annet gjennom å samarbeide tett med grupper av utøvende- og skapende kunstnere med henblikk på å skape de nye operaverkene ”Antigone” ”Elektra” og ”Medea” gjennom devised-theater-metoden, men med en allerede eksisterende tekst som bearbeides.  Ved å se på operaens tradisjon med billedskapning som referanse til performancekunsten, er det interessant i denne sammenheng å skape performance opera som vil være i takt med tidens øvrige kunstpraksis og på et høyt europeisk nivå.  Målet er progressivt fremfor samtid. 

Arbeidet med utvikling av nye verk vil ha tekst og en varighet for presentasjon på ca.30 min. hver.  Verkene danner en helaftens opera triologi men kan også eksistere alene hver for seg.  Teksten skal ikke iscenesettes, men være et utgangspunkt for skapelsen av et nytt progressivt verk.  Det er ønskelig å kunne utfordre virkeligheten ved å ikke skape trygge og gjenkjennende uttrykksformer.  ”Antigone”, ”Elektra” og ”Medea” har alle til felles at de allerede er musikk, lyd og rytme.  Arbeidet vil hovedsakelig utføres gjennom laboratoriearbeid.

Et møte med Trond Reinholdsen og hans ”Antigone” fikk vi allerede se litt av i forbindelse med operakomponistkonkurransen ved Tou Scene under Cool Opera i 2005.  Trond Olav Reinholdsen arbeider nå frem et nytt og endelig verk av ”Antigone” for Cool Opera 2007.

Oedipus, Antigone, Medea og Elektra er alle sammen hovedpersoner i antikkens greske drama og kommer alle opp i helt uløselige konflikter, med døden som eneste utvei enten for dem selv eller for sine nærmeste. 

Oedipus regnes som det absolutt greske dramaers mesterverk fra 5-4 hundre tallet B.C og er en del av triologien ”Three Thebans Plays of Sophocle som består av ”Oedipus Rex”, ”Oedipus at Colonus” og ”Antigone”.  Triologien ble skrevet over 40 år og ble ikke til i kronologisk rekkefølge.  ”Antigone” ble til først, men følger sist i triologien. 

”Antigone” av Sophocle, skrevet i ca. 442 B.C, forteller historien om Antigone, datter av Oedipus og Jokasta.  Antigone ønsker å begrave sin bror, som døde i kamp med deres andre bror.  Men Creon, Kongen av Thebes forbyr at hans legeme skal begraves.  Antigone følger sine egne urasjonelle men lojale følelser og nekter å følge kongens påbud ved å begrave sin bror, med sitt eget liv som innstats – og taper.  

Euripides og Sophocles ”Elektra” ble mest sannsynlig skrevet rundt 410 B.C. men det er uklart hvems drama som ble til først.  Når Kong Agamemnon kom hjem etter den Trojanske krig med sin konkubine prestinne Cassandra, drepte hans kone Clythemnestra dem begge to.  Elektra, som var datter av Agamemnon og Clythemnestra, gjemmer sin bror Orestes for moren.  Mange år senere, som voksen, kommer Oreste hjem for sammen med Elektra å ta hevn. De dreper både morens elsker Aegisthus og moren selv.  Med Elektras fanatiske trang til å hevne sin far og drepe sin mor, er hun helt ute av stand til å passe inn i familiens politiske rammer og gjør seg selv helt ufri gjennom sine egne fordømmelser og drap. 

Den Medea vi tar utgangspunkt i her ble skrevet av Euripides og hadde premiere i 431 B.C.  Medea var prinsesse av Kolkhis i Lille-Asia.  Hun var trollkvinnen Kirkes niese og beste elev.  I Kolkhis treffer hun Jason som er på leting etter Zevs gylne og hellige bukkeskinn som Medeas far har i sin besittelse.  Medea forelsker seg i Jason og bruker sine trolldomskunster for å hjelpe ham å få fatt i bukkeskinnet.  Sammen rømmer de til havs, men når hennes far og bror prøver å følge etter dem kutter Medea broren i småbiter.  Hjemme i Jasons hjemland Jolkos, bruker Medea sine trolldomskunster på å gi sin svigerfar evig ungdom og dreper også alle hans motstandere.  Etter dette flykter Jason og Medea til Khorint sammen med sine to barn.  Jason bestemmer seg her for å ekte Khorint-kongens datter Glauke.  Dette medfører at Medea dreper Glauke og deretter sine to barn.  Avkommet etter en så svak og troløs far skulle ikke få leve.  Hun ville ta alt i fra Jason slik han hadde tatt alt i fra henne.  Flere andre dramatikere og filosofer har produsert tekst rundt Medea, men temaet er ikke brukt like mye i en musikkdramatisk kontekst som Oedipus, Antigone og Elektra.