image11
   
 2004 var året da det første gang ble satset på kompromissløs progressiv musikkdramatisk scenekunst i Norge – med kun profesjonelle krefter i alle ledd. 

Et konsept hvor det satses på nye konstellasjonsformer innen scenekunsten. Dette innebærer også nye konstellasjonsformer av allerede eksisterende musikk fra flere forskjellige musikkgenre satt sammen med ny musikk både akustisk og elektronisk, samt utstrakt bruk av multimedia og nye ukonvensjonelle rom for utvikling av nye operaverk.

Nå kommer fortsettelsen:
Cool Opera skal gjøre Stavanger-regionen til et kraftsenter for operamessig innovasjon og slik bidra med å sette regionen på det internasjonale kunst -og kulturkartet

Cool Opera satses primært på som et regionalt-internajonalt konsept

Cool Opera trekker til seg internasjonale krefter av rang, og samarbeider på sikt med blant andre Hotell Pro Forma, Teatro Romea og Opera National de Paris – La Bastille

Cool Opera vil knytte forskjellige kunst- og kulturinstitusjoner
i Stavanger-/Sandnes-regionen sammen gjennom felles internasjonale prosjekter. Dette vil bidra til å vitalisere ny, europeisk opera – samtidig som det skaper grobunn for et bredere operamiljø regionalt og nasjonalt

Cool Opera er også et viktig tilbud til studenter innen musikk, dans og drama for å delta i kurs og work-shops samt følge ulike produksjoner på nært hold

Cool Operas cross-over konsept sørger for et bredt nedslagsfelt blant et publikum sammensatt av variert alder, kultur- og musikkpreferanser samt sosial status

Cool Opera går hånd i hanske med Stavanger-regionens status som europeisk kulturhovedstad.