children
   
 

 


Cool Children

Cool Children vil kreere egne fora for å få progressiv operakunst ut til skolene og skolenes barn og unge til operaen samt involvere barn og unge i egne forestillinger der Cool Operas aktører er med som rådgivere og inspiratorer.

Cool Children ble en særdeles suksessfull realitet i mai 2006 ved Tou Scene i Stavanger.  Barn / unge og deres familier var med på work-shop for å lære om og fremføre ”Tryllefløyten” av Mozart i forbindelse feiringen av Mozarts 250 års jubileum.  Vi hadde musikk, sang, kostymer, sminke, prøver og forestilling hvor alt fikk plass i en fire timer lang work-shop. 

Dette er et konsept vi gjennomfører åpent for dem som måtte ønske å delta samtidig som vi gjør det som familieevents for næringslivet eller som pedagogisk program i barne –og ungdomsskolen.

Work-shop gjennomføres av Nils Christian Fossdal. som blant annet er kjent fra ”Galen i Halen”, og av regissør Siw Merethe Mikalsen.

Under eventuelle samarbeid mellom skolene og Cool Children forsøker vi å implementere Cool Opera festivalens gitte tema i skolenes studieprogram med henblikk på kunstneriske møter og på sikt også egne skoleproduksjoner der elevene følges opp av representanter fra Cool Opera gjennom skoleåret og får assistanse og veiledning i forbindelse med produksjonene. 

For de neste tema vi har valgt for Cool Operas festival innebærer dette allmennkunnskap innen litteratur, historie, musikk, teater og estetikk.

På sikt ønsker vi å kunne hjelpe til med utveksling mellom barn i felles kunstneriske prosjekt i skolene fra Stavangerregionen og i de andre byer Cool Opera planlegger å etableres i, samtidig som vi allerede er i kontakt med kompanier i Europa som har spesialisert seg på opera og musikkteater for barn og unge.