image11
   
 

 

 


Cool Happenings

Hvorfor ikke gjøre noe nytt, spennende, utfordrende og annerledes? Cool Happenings er et kommersielt produkt
som skaper events for blant andre næringslivet, kulturbransjen, reiseliv osv.
 

Vi satser på at forskjellige kulturer vil møtes i nye konseptuelle konstellasjoner og dermed trigge interessen for hverandres visjoner, ståsted, strategier og mål.

Cool Opera er tungt støttet av Innovasjon Norge og har stor tro på deres visjoner om at kultur og næring har en viktig fremtid sammen også i Norge.

Cool Happenings skaper selve konseptet for den aktuelle eventen, i tråd med selskapets eller vår oppdragsgivers profil.  Vi organiserer med spesielle venues i Norge eller Europa som kanskje ellers kan være vanskelig tilgjengelige og skaffer til veie internasjonale aktører hentet fra kunst -og kulturliv, internasjonale ledere av kunstinstitusjoner, internasjonalt anerkjente kokkekunstnere eller andre.

Eventen kan være rettet mot interne møter, messer, ansatte eller kunder og dette kan med Cool Happenings lokale-, nasjonale -og internasjonale nettverk gjennomføres både i inn –og utland.

Cool Happenings samarbeider med store eventselskap under større arrangement med hensyn til den praktiske gjennomføringen mens Cool Happenings utvikler og formidler selve konseptet, aktørformidling og valg av spesielle venues.

Cool Happenings er nyskapende, ekspansive og energiske.

Prøv noe nytt og bli positiv overrasket!