children
   
 

 

 


Om Cool Opera

I 2004 ble det for første gang satset på kompromissløs progressiv musikkdramatisk scenekunst som festival i Norge – med kun profesjonelle krefter i alle ledd.

Cool Opera er risikosøkende, profesjonell, nyskapende og internasjonal og er eksklusiv med sitt unike konsept i norsk sammenheng.  Cool Opera vil vise sin progressivitet gjennom å ekspandere og å forandre festivalen til å alltid være i eller i forkant av samtiden.  Det satses på utvikling av ny kunst og nyskapende happenings på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan.  Det satses på nye konstellasjonsformer innen scenekunsten og nye konstellasjonsformer av allerede eksisterende musikk fra flere forskjellige musikkgenre satt sammen med ny musikk både akustisk og elektronisk.  Det gjøres utstrakt bruk av multimedia og ny teknologi ved både tradisjonelle scener og ved nye ukonvensjonelle arenaer eller rom, for utvikling av nye opera – eller musikkdramatiske verk.

Det skapes nytt repertoar som de neste generasjoner kunstnere kan arbeide videre med, benytte, underholdes og gledes over.  Ny kunst skapes for å fornye kulturen.  Kulturen tar vare på tradisjonen mens kunsten skaper nye tradisjoner.  Cool Opera skal bevare gjennom kulturen og forandre gjennom kunsten.  Det er kunstens oppgave å søke nye utfordringer og nye tanker – og ikke minst nye samarbeidskonstellasjoner.     Dette er spennende prosesser for alle involverte parter.

Programmene komponeres for et variert publikum i alder samt musikk- og kultur/kunstpreferanser.  Det vil alltid være et mål å få et større antall yngre publikummere til våre forestillinger og happenings enn det som er vanlig innenfor denne genren i Norge.  Vi satser blant annet på popularisering av operabegrepet gjennom å sørge for at forestillinger og øvrig program vil domineres like mye av elementer fra andre kunstformer som av rent operatiske element.  Musikk fra de siste fire hundre år implementeres i våre mer populære musikkformer av 2007.  Kanskje vil publikum snart få oppleve en progressiv jazz-opera, tango-opera, hip-hop opera eller støy-opera? 

Vi vil presentere resultater på et internasjonalt nivå i markeringen av våre budskap gjennom operaproduksjoner, Cool Happenings, Cool Children, og fagkvelder.  Cool Opera skal inspirere, stimulere, utdanne, oppdra og sist men ikke minst, underholde.

VISJON:

Cool Operas mål er å bidra til vitalisering av ny europeisk opera samtidig som vi ønsker å skape grobunn for et bredere operamiljø regionalt og nasjonalt.  Dette vil vi gjøre gjennom å knytte forskjellige nasjonale kunst -og kulturinstitusjoner sammen i felles prosjekter for så videre å knytte disse opp til internasjonale co-relasjoner.  

Cool Opera vil bli et kraftsenter for operamessig innovasjon og videre utvikles til et kompetansesenter og distribusjonssenter for opera og operaproduksjon gjennom å produsere operakomponistkonkurranser annet hvert år, samtidig som vi utvikler Cool Research prosjektet vårt med tanke på forskningsprosjekter inne multimedia og elektronisk basert audielt lydbilde i forbindelse med ny opera.  Vi ønsker oss komponister som kan men er ”frie” for den klassisk operatiske tankegang og som sammen med forskjellige utøvere både når det gjelder ”skole”, håndverk og kunstform sammen skaper opera og opera av i morgen.

Cool Opera vil på sikt utvikle et tilbud til studenter innen musikk, dans og drama for å delta i kurs og work-shops samt følge ulike produksjoner på nært hold.  Vi vil kreere en arena for studenter fra Norge og Europa hvor de får mesterklasser av våre aktører samt møtes og skaffer seg et nettverk med tanke på deres kommende profesjonelle karriere.

ORGANISASJON:

Direktør:

 • Lars Seeberg

Kunstnerisk leder:           

 • Siw Merethe Mikalsen

Kunsnerisk råd:

 • Bieito Calixto – Operaregissør samt teatersjef ved Teatro Romea – Barcelona
 • Bruls Willem – Musikkritiker, dramaturg og librettist – Amsterdam
 • Delholm Kirsten – Regissør og kunstnerisk leder av Hotell Pro Forma –  København
 • Mikalsen Siw Merethe – Regissør, koreograf og kunstnerisk leder av Cool Opera
 • Schoner Victor – Musikkviter og visedirektør ved Opera National de Paris / La Bastille                                

Styret: 

 • Styreleder - Tron Endresen – Sandnes
 • Styremedlem - Karin Tidemand - Oslo
 • Styremedlem - Morten Kielland - Oslo
 • Styremedlem - Siw Merethe Mikalsen – Stavanger / Sola

Advokat:

 • Morten Sagen – Helliesen-Kvernberg Advokatfirma AS

Revisor:

 • Gunnar Slettebø – PricewaterhouseCoopers AS

Regnskapsfører:

 • Kjell Haver – Kjell Haver Regnskapsservice AS